Informace pro dodavatele:

.

podmínky pro dodavatele se řídí dodavatelskou smlouvou

.

pro nabídku spolupráce si předem připravte tyto podklady :

  • cenovou nabídku, která obsahuje ceny, poskytnuté slevy, ceník v .xls souboru, katalogy v tištěné podobě
  • fotografie Vašich výrobků, které nabízíte v .jpg souborech, katalogy v .pdf souborech, názvy výrobků a technické informace v .xls souboru 
  • další informace jsou součástí dodavatelské smlouvy a nejsou veřejné .

.

kontaktní e-mail : shop@bbelektro.cz nebo adresa sídla firmy : Petr Balík - B+B elektro, Táborská 538, 25601 Benešov u Prahy