Váš košík obsahuje:
0 položek za  0.00 
 

Stožár VKK 9 Z vlajkový kuželový žár.zinek

sleva 5%
0208989Kód produktu:
8595099975237EAN:
Výrobce:
12100-00244
Kód výrobce:
24 měsícůZáruka:
13 982.89  Běžně s DPH:
13 257.85  Cena s DPH:
10 956.90  Cena bez DPH:
Množství
 ks

POPIS
PARAMETRY

Vlajkový stožár kuželový


Typ       H (mm) L (mm) E (mm) Hmot. (kg) Plocha (m2) Vlajka max.(m2)
VKK 6 Z   6000     6800     800         50             4,30              15
VKK 7 Z   7000     8000     1000       62             5,30              15
VKK 8 Z   8000     9000     1000       77             6,60              15
VKK 9 Z   9000     10200    1200      90             7,70              10
VKK 10 Z 10000    11200    1200     109            9,10              10
VKK 11 Z 11000    12200    1200     120           10,50             10
VKK 12 Z 12000    13500    1500     140           12,00             10
Použití:
vysoké reklamní vlajky, státní vlajky, reprezentativní účely
Provedení:
kuželový vlajkový stožár opatřený dvěma kladkami sloužícími k napnutí lanka, na které bude umístěna vlajka

Tyto technické a obchodní podmínky platí pro ocelové stožáry uvedené v katalogu. Podmínky jsou závazné pro dodavatele i odběratele. Odběratelům se doporučuje podrobně se s těmito podmínkami seznámit. Případné odchylky je nutno vzájemně odsouhlasit a specifikovat v kupní smlouvě.
2.1 Materiál
Ocelové stožáry se vyrábějí z bezešvých nebo svařovaných ocelových trubek. Materiál trubek v jakostní třídě 11353, 11343, 11373 má zaručené chemické složení, svařitelnost a minimální pevnost v tahu 370 Mpa.
2.2 Provedení stožárů
Ocelové stožáry se dělí:
Dle účelu použití na osvětlovací, signalizační, železniční, trakční, vlajkové, anténní a speciální.
Dle tvaru dříku a vzhledu na trubkové stupňovité, kuželové, jehlanové a dekorativní.
Dle způsobu kotvení na vetknuté a přírubové.
2.3 Elektrovýzbroj
Stožáry jsou standardně vybaveny univerzálním nosníkem pro uchycení stožárové svorkovnice Elektro Bečov, Weidmüller, Fulnek. Elektrovýzbroj se upevňuje na univerzální nosník pomocí spojovacího materiálu (2x šroub M8x20 stavěcí DIN 913, 2x matice M8 DIN 526 a 2x matice M8), který není součástí dodávky stožáru. Dvířka lícují s povrchem stožáru. Uzávěr dvířek je skrytý pod jejich povrchem a je tvořen mosazným šroubem M8x30 s hlavou D pro klíč k rozvodným zařízením NN. U paticových stožárů se elektrovýzbroj upevňuje na povrch spodní části dříku stožáru a překrývá se stožárovou paticí. Stožárové patice se vyrábějí z různých materiálů ( litina, plast, laminát). Dodávají se samostatně dle požadavku.
2.4 Zemnění stožáru
Zemnící vodič se připojuje ke stožáru šroubem M8 pomocí příložek do závitu ve spodní části dříku na straně dvířek ve výšce 180 mm nad úrovní vetknutí.
2.5 Kotvení stožáru
Pro stožáry vetknuté do země bez obetonování nebo do betonového základu je třeba vzít v úvahu návrhové výpočty, zkušební měření a také podmínky zakládání. Vstupní otvor pro kabely je orientován v ose dvířek a spodní hrana otvoru je v hloubce 500 mm.
U přírubových stožárů prochází kabely středovým otvorem v přírubě.
2.6 Zvýšená odolnost proti korozi
U všech typů ocelových trubkových stožárů s kotvením dříku do betonového základu lze vyrobit variantu s ochrannou plastovou manžetou pro zvýšení odolnosti proti korozi v místě vetknutí stožáru do základu. Tuto manžetu je nutno přiobjednat.
2.7 Certifikace
Osvětlovací stožáry jsou certifikovány Technickým zkušebním ústavem stavebním Praha s.p. a označovány značkou shody CE. Na osvětlovací stožáry se vztahuje soubor harmonizovaných norem ČSN EN 40. Osvětlovací stožáry jsou vyráběny podle normy ČSN EN 40-5, proces svařování je dozorován zkušební organizací a odpovídá základním požadavkům souboru norem ČSN EN ISO 3834.
3 Varianty povrchových úprav
3.1 Nátěr základní barvou
Stožáry s povrchovou úpravou základní syntetickou barvou o minimální tloušťce 20 µm
jsou pouze krátkodobě chráněny před atmosférickou korozí. Je proto nutné dokončit technologický postup nátěru barvou v co nejkratším čase.
3.2 Žárové zinkování
Systém protikorozní ochrany žárovým pozinkováním se provádí podle ČSN EN ISO 1461, a to ponořením součásti do zinkové taveniny. Při tom dochází k intermetalické reakci mezi železem a zinkem a na povrchu zinkované součásti se vytvoří slitinový povlak o minimální tloušťce 70 µm. V závislosti na tloušťce tohoto povlaku a na korozní agresivitě prostředí je schopen poskytnout ochranu proti korozi na dobu až několika desítek let.
Vlastnosti povlaku závisí především na chemickém složení a tloušťce stěny a způsobu zpracování zinkovaného materiálu. Kvalitní povlaky žárového zinku mohou být hladké i hrubé s barevnými odstíny od světlých a lesklých až po tmavé a matné. Proto nelze od těchto povlaků požadovat dekorativní charakter.
Princip ochrany proti korozi zinkovým povlakem spočívá v jeho schopnosti vytvářet na svém povrchu souvislou a odolnou vrstvičku uhličitanu zinečnatého. Čerstvě vytvořené zinkové povlaky působením povětrnostních vlivů rychle oxidují a při ovlhčení jsou velmi náchylné k napadení tzv. bílou rzí. Výskyt bílé rzi vyplývá z fyzikálně-chemické podstaty aplikovaného principu a nesnižuje účinnost protikorozního systému. Postižení pozinkovaného povrchu bílou rzí lze předejít konzervací prováděnou někdy bezprostředně po pozinkování. Zinkový povlak je při tom na přechodnou dobu ošetřen speciálním konzervačním prostředkem.
Působením povětrnostních vlivů dochází k postupnému patinování povlaku. Je-li požadován jednotný vzhled, je vhodné aplikovat tzv. duplexní systém, kdy na zinkovou podkladní vrstvu je po příslušné předúpravě nanesen organický nátěrový systém. Životnost duplexních protikorozních systémů je velmi dobrá a obvykle překračuje technicko-ekonomickou životnost takto ošetřené součásti.
Pro žárově pozinkované stožáry je limitní délka 15,2 m, která je dána rozměry největší tuzemské zinkovací vany. Stožáry o celkové délce přesahující tento rozměr nebo prostorově složitější dílce (víceramenné výložníky) musí být zinkovány po částech, které se následně sestaví do celků. Pokud se díly následně svařují, je nutno svarové spoje vhodným způsobem ošetřit, tak aby odolnost proti korozi byla zachována.
3.3 Vrchní nátěr
Vrchní nátěr na žárově pozinkovaný stožár (tzv. duplexní systém) se provádí v odstínech dle tabulky RAL. Jedná se o dvousložkovou polyuretanovou barvu o minimální tloušťce 60 µm, která v korozním zatížení C5 (dle ČSN EN ISO 12944) vykazuje stálobarevnost a vysokou životnost.

ano VýrobaTOP zboží


Doporučte nás
ShopCentrik - shop, eShop, e-shop, B2C, B2B

www.bbelektro.cz, e-mail:shop@bbelektro.cz, Táborská 538,25601 Benešov , tel: 317726161, fax: 317721324POZOR !!!